Vystudovaná ekonomka, která zpoza šicího stroje šíří myšlenku zodpovědnějšího módního průmyslu.

Propagátorka principů slow fashion a aktivní členka kampaně Fashion Revolution Česká republika, zkoumající negativní dopady, které přináší současné fungování módního světa a hledající cesty, jak tyto negativní dopady eliminovat.

Dnešní fungování módního průmyslu a jeho potřebná změna k uvědomělejší a životu příznivější aktivitě je, dle mého názoru, o dlouhodém procesu vzdělávání a šíření celospolečenské osvěty na toto téma. Prostřednictvím své tvorby, článků, přednášek a účasti na diskuzích se snažím lidem přiblížit problematiku trendu rychlé módy, vytrhnout je z jejich komfortní zóny, probouzet v nich kritické myšlení a do jisté míry i uvědomění si toho, že jsou to právě oni, spotřebitelé, kdo mohou věci měnit.

Věřím v postupný vývoj.

Tak tedy vítejte pěkně a buďte sami sebou.

Veronika

"Je to otázka vnitřního nastavení, vnitřní zodpovědnosti. Styl života - a po mě potopa - v mém vesmíru neexistuje."