Každý oděv má svůj příběh.
Tak ho chtějte znát.

Vystudovaná ekonomka, která zpoza šicího stroje šíří myšlenku zodpovědnějšího módního průmyslu.

Propagátorka principů slow fashion a podporovatelka kampaně Fashion Revolution, zkoumající negativní dopady, které přináší současné fungování módního světa a hledající cesty, jak tyto negativní dopady eliminovat.

"Prostřednictvím módy chci lidem rozdávat radost."

Osvěta od stroje

Mým primárním cílem je přibližovat lidem problematiku dnešního trendu rychlé módy, vytrhnout je
z jejich komfortní zóny, probouzet v nich kritické myšlení a do jisté míry i uvědomění si toho, že jsou to právě oni, kdo mohou věci měnit.
Přinést toto téma více na světlo, do menších měst i obcí.
Svoji tvorbu vnímám jako jeden z nástrojů jak toho dosáhnout. Nejde tu primárně o oděvy. Spíše o myšlenku a energii, která jími prostupuje.

 

upcyklace

Mojí doménou je problematika textilního odpadu, jehož množství každým rokem roste.

Jednou z cest jak snížit jeho objem a současně i poptávku po nových zdrojích vidím v konceptu upcyklace, které se věnuji.  Odkupuji od českých pletáren a oděvních značek jejich zbytkovou metráž z výroby a doplňuji ji o materiály získané z oblečení z druhé ruky. Z takto získaných materiálů pak tvořím s cílem přiblížit výše zmiňovaný problém široké veřejnosti.

Mimo e-shop najdete upcyklované oděvy i zde.

"Je to otázka vnitřního nastavení, vnitřní zodpovědnosti. Styl života - a po mě potopa - v mém vesmíru neexistuje."

Fashion revolution

Fashion Revolution je celosvětová kampaň, která usiluje o lepší a transparentnější módní průmysl a upozorňuje na skutečnost, že současná podoba módního světa, kdy na jednom konci je obrovská bída a na druhém obrovské peníze, není v pořádku.

Aktivně se podílím na činnosti této kampaně v českých luzích a hájích.

Fashion Revolution Česká republika můžete sledovat na našem facebooku.

společnými silami

Jak houby po dešti u nás rostou nejrůznější iniciativy a objevují se tvůrci a značky s podobným nastavením. Zastávám názor že namísto jen a pouze individuální práce na vlastním písečku je třeba se v určité míře propojovat.
Módní průmysl ve své dnešní podobě přináší spoustu negativních dopadů na naše životní prostředí i společnost. Je to komplexní problém a ten potřebuje komplexní řešení.
Kéž bychom na to šli více společně.

Táhnout za jeden provaz, sdílet informace a vzájemně se podporovat.

 

“Láska k životu a k lidem. Víra. Radost. Štěstí. Pokora. Tohle všechno tu je. Tak to pojďme žít společně.”

S láskou k nám a k světu kolem nás, Veronika